Zoals elders op deze website is te lezen, is Mahjong Club Groene Hart ontstaan uit een cursus die in 2008/2009 door de Volksuniversiteit werd georganiseerd. De cursusleider wist┬áde deelnemers zo […]...