Competitie reglement

Voor de berekening van de scores en punten geldt het volgende

  • Per speelavond wordt per speeltafel per speler de behaalde score bijgehouden.
  • Per tafel wordt na een avond spelen de totaal score per speler berekend.
  • Per tafel krijgt de speler met de hoogste score 4 tafelpunten, de daaropvolgende speler 2 tafelpunten, de speler daaropvolgend 1 tafelpunt en de laatste speler krijgt 0,5 tafelpunten. In het geval van een tafel met vijf spelers krijgt de speler die op de laatste plaats eindigt 0 tafelpunten. Bij gelijk aantal punten gaat de speler die de meeste Mahjongs heeft gemaakt voor. Zijn er meerdere spelers het hetzelfde aantal Mahjongs, dan gaat de speler voor die het kleinste aantal Mahjongs heeft veroorzaakt.
  • Per speelavond krijgt elke speler 1 bonuspunt. Per speelavond bedraagt de score dus maximaal 5 punten of minimaal 1 punt.
  • Het totaal aantal punten over alle avonden geeft de ranglijst.
  • Aan het einde van de speelperiode wordt het totaal aantal tafelpunten gecorrigeerd voor het totaal aantal speelavonden en de werkelijk gespeelde avonden. Alleen spelers die ten minste 75% van alle mogelijke speelavonden hebben meegespeeld komen in aanmerking voor het club kampioenschap. Voor spelers die meer dan 75% van de speelavonden hebben meegespeeld, tellen de beste scores.
  • Omdat zowel MCR als NTS wordt gespeeld geldt bij gelijk aantal punten in de ranglijst vervolgens het aantal Mahjongs gemaakt (hoe meer hoe beter) en daarna het aantal Mahjongs veroorzaakt (hoe meer hoe slechter).
  • De uitslag van een speelavond telt alleen mee voor de competitie wanneer ten minste acht leden hebben gespeeld.